Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

Frissítve: 2015. április

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Kudo Trade Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (H-9400 Sopron, Fuvaros út 2. Cégjegyzékszám: 08-09-008673) által üzemeltetett, www.hondakudo.hu Internet címen elérhető publikált tartalomszolgáltatás igénybe vételének adatvédelmi feltételeit tartalmazza.

Jelen honlapot a Kudo Trade Plus Kft üzemelteti. A Kudo Trade Plus Kft. által üzemeltetett honlap felhasználója a honlapra történő belépéssel, valamint személyes adatainak a Kudo Trade Plus Kft. részére történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kudo Trade Plus Kft. az átadott adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzítettek szerint felhasználja.  A cookie-k Kudo Trade Plus Kft. általi használatáról itt található információ.

A Kudo Trade Plus Kft. tiszteletben tartja az általa üzemeltetett honlap felhasználóinak személyi szabadságát, és elismeri, hogy az a felhasználó, aki adatokat közöl magáról, elvárja a Kudo Trade Plus Kft.-től, hogy felelős módon kezelje azokat. Jelen Adatvédelmi Szabályzat megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és fontos információkat tartalmaz a személyes adatok Kudo Trade Plus Kft. általi kezelésével kapcsolatban.

Milyen adatokat gyűjt a Kudo Trade Plus Kft.?

A Kudo Trade Plus Kft. alkalmanként személyes adatok megadását kérheti felhasználóitól. Erre általában akkor kerül sor, amikor a felhasználó valamilyen információt vagy szolgáltatást igényel a Kudo Trade Plus Kft.-től. A Kudo Trade Plus Kft. az alábbi adatokat kérheti:

o    Név

o    Cím

o    E-mail cím

o    Telefonszám

o    A személyhez kapcsolódó gépkocsi(k) műszaki adatai

o    Bármely személyes információ, amelyet a „Megjegyzés” rovatban ad meg a felhasználó.

Hogyan használja a Kudo Trade Plus Kft. a begyűjtött adatokat?

A Kudo Trade Plus Kft. a felhasználók személyes adatait a következő célokra használhatja:

o    Új vagy használt gépkocsi ajánlat kiadásához;

o    Szerviz időpont egyeztetéséhez;

o    Szerviz ajánlat kidolgozásához;

o    a felhasználó postai úton, e-mailben vagy telefonon keresztül történő, marketing célú megkeresése;

o    oktatási, minőségellenőrzési vagy a Kudo Trade Plus Kft. munkatársak védelmével kapcsolatos célokhoz.

A begyűjtött információk cookie-k és hasonló technológiák alkalmazásával történő felhasználásáról az alábbi „Cookie-k (Sütik)” című részben olvasható részletesebb tájékoztatás.

Átadja-e a Kudo Trade Plus Kft. a felhasználók adatait harmadik felek részére?

A Kudo Trade Plus Kft. felhasználói személyes adatait – azok jelen Szabályzat szerinti célokból történő feldolgozása érdekében – a vállalatcsoport más vállalatai, kapcsolt vállalkozásai és harmadik felek részére is átadhatja.

A Kudo Trade Plus Kft. felhasználói személyes adatait abban az esetben is jogosult harmadik fél részére átadni, amennyiben a Kudo Trade Plus Kft. vagy annak bármely tulajdona értékesítésre kerül, vagy hasonló vállalati intézkedés tárgyává válik. A Kudo Trade Plus Kft. gondoskodik arról, hogy a felhasználók személyes adatait az azok birtokába jutó felek bizalmasan kezeljék. A vállalat értékesítése esetén a felvásárló a felhasználók személyes adatait kizárólag jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően használhatja.

A Kudo Trade Plus Kft. abban az esetben is jogosult felhasználói személyes adatainak harmadik felek részére történő átadására, amennyiben indokoltan úgy véli, hogy ez törvény által előírt kötelessége, vagy amennyiben vélt vagy valós tiltott tevékenységet kíván kivizsgálni, megelőzni, vagy azzal kapcsolatban intézkedést hozni.

Hogyan használja fel a Kudo Trade Plus Kft. a személyes adatokat marketing célra?

A Kudo Trade Plus Kft. felhasználói személyes adatait marketing céljából üzletfelei, harmadik fél beszállítói vagy a vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok részére is átadhatja, továbbá jogosult a felhasználó részére más szervezetek termékeiről és szolgáltatásairól információkat küldeni. A Kudo Trade Plus Kft. a termékekről vagy szolgáltatásokról szóló ajánlatokat, illetve a felhasználót vélhetően érdeklő információkat levélben, telefonon, e-mailben vagy más elektronikus üzenetküldő szolgáltatás útján is eljuttathatja a felhasználókhoz.  Elérhetőségének megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Kudo Trade Plus Kft. a fenti célokból a fenti módokon felvegye vele a kapcsolatot. Amennyiben a felhasználó nem kíván marketing célú információkat kapni sem a Kudo Trade Plus Kft.-től, sem annak üzleti partnereitől, kivéve azt a honlapot kívül, amellyel kapcsolatban a felhasználó tájékoztatást kért, úgy a felhasználó az alábbi elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot a Kudo Trade Plus Kft.-vel.

Meddig őrzi meg a Kudo Trade Plus Kft. a személyes adatokat?

A Kudo Trade Plus Kft. felhasználói személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célok alapján indokolt ideig őrzi meg, és jogosult azokat szolgáltatói és megbízottai részére átadni.

Mik azok a cookie-k?

A Kudo Trade Plus Kft. jogosult a felhasználókról cookie-k vagy más hasonló technológiák alkalmazásával begyűjtött adatokat felhasználni. A cookie-k kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a Kudo Trade Plus Kft. a honlapjára látogató felhasználók számítógépére vagy eszközére tölt le. A Kudo Trade Plus Kft. a felhasználó későbbi látogatásai alkalmával felismeri ezeket a fájlokat, és ezek segítségével jegyzi meg az adott felhasználót.

A cookie-knek számos formája ismert, és főbb típusai az alábbiak:

o    A látogatott honlap vagy harmadik fél által elhelyezett cookie-k – az elnevezés arra utal, hogy ki (milyen domain) helyezi el az adott cookie-t. A látogatott honlap által elhelyezett cookie-kat a felhasználó által látogatott, vagyis az URL ablakban megjelenő honlap helyezi el , szemben a harmadik fél által elhelyezett cookie-kal. Harmadik fél által elhelyezett cookie-ról beszélünk, ha a felhasználó belép egy oldalra, s azon keresztül más valaki helyez el cookie-t a felhasználó gépén. A Kudo Trade Plus Kft. oldalán is találhatók olyan cookie-k, amelyek nem a Kudo Trade Plus Kft.-vel kapcsolatosak. Ha a látogatott oldalon beágyazott tartalom található, például a YouTube-ról vagy a Vimeoról, a szóban forgó honlap cookie-kat küld az illető számítógépére. Ezen cookie-k a Kudo Trade Plus Kft. hatáskörén kívül esnek, ezért érdemes lehet azok működésével és kezelésével kapcsolatban az adott harmadik fél oldalán tájékozódni.

o    Állandó cookie-k – ezek a cookie-k a bennük meghatározott ideig a felhasználó számítógépén maradnak, és minden alkalommal aktiválódnak, valahányszor a felhasználó arra az oldalra látogat, amely az adott cookie-t létrehozta.

o    Ideiglenes cookie-k – a honlap-üzemeltetők e cookie-k segítségével kapcsolják össze adott felhasználó tevékenységeit egy bizonyos böngésző munkamenet (session) alatt. Egy böngésző munkamenet akkor indul, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, és a böngésző ablak bezárásáig tart. A ideiglenesek cookie-k a böngésző bezárásakor maradéktalanul törlődnek.

Mire használ cookie-kat a Kudo Trade Plus Kft.?

A cookie-k különböző kategóriákba sorolhatók. Jelen honlap az alábbi kategóriák mindegyikébe beletartozó cookie-kat használ:

1. Feltétlenül szükséges cookie-k – A felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatásokat teszik lehetővé. Ezek a cookie-k nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználó navigálni tudjon a honlapon, és használhassa a funkcióit, például hozzá tudjon férni a honlap védett területeihez. E cookie-k nélkül nem működnének a felhasználók által kért bizonyos szolgáltatások. A Kudo Trade Plus Kft. ilyen típusú cookie segítségével működteti webboltjában a Bevásárlókosár funkciót.

2. Teljesítmény cookiek – Ezek a cookie-k a látogatott oldalakról gyűjtenek információkat. Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a felhasználók miként használnak egy honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogató azonosítására alkalmas adatokat. A begyűjtött információk összesítésre kerülnek, következésképpen anonim módon tárolódnak. Egyetlen céljuk a honlap működésének javítása. A Kudo Trade Plus Kft. a teljesítmény cookie-kat használó Google Analytics alkalmazásával szerez információt honlapja teljesítményével kapcsolatban.

3. Funkcionalitás cookie-k – Ezek a cookie-k a felhasználók tapasztalatainak javítása érdekében megjegyzik a felhasználói döntéseket. Ezek a cookie-k megjegyzik a felhasználók döntéseit, hogy ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassanak a számukra. Cookie jegyzi meg például, hogy adott felhasználó bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során. A szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében eszközölt felhasználói változtatásokat úgyszintén cookie-k rögzítik.

4. Ellenőrző cookie-k – A felhasználó a számítógépén vagy eszközén elhelyezett cookie-k törléséhez fájlkezelő szoftvere segítségével keresheti meg az adott cookie-t tároló fájlt vagy könyvtárat. A cookie-k jövőbeni elhelyezésének letiltásáról a böngésző használati útmutatójában, a böngésző menüjében elhelyezett „Súgó”-ban található információ. A cookie-kkal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt a www.allaboutcookies.org honlap (amely úgyszintén használ cookie-kat). A Kudo Trade Plus Kft. által elhelyezett cookie-k törlése vagy a cookie-k jövőbeni elhelyezésének letiltása esetén előfordulhat, hogy a felhasználó nem tud majd minden kívánt funkcióhoz vagy területhez hozzáférni a Kudo Trade Plus Kft. honlapján.

Harmadik felek honlapjai

A Kudo Trade Plus Kft. weboldala harmadik felek nem a Kudo Trade Plus Kft. üzemeltetett vagy jóváhagyott oldalaira is elvezethet. Ezek a honlapok úgyszintén használhatnak cookie-kat, és saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően felhasználói adatokat gyűjthetnek. Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik harmadik felek honlapjaira, és a Kudo Trade Plus Kft. harmadik felek honlapjaiért nem vállal felelősséget.

Hogyan védi a Kudo Trade Plus Kft. felhasználói személyes adatait?

A Kudo Trade Plus Kft. minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználóitól kapott személyes adatok megóvása, pontos rögzítése és aktualizálása, valamint annak érdekében, hogy azok kizárólag az adott célhoz szükséges ideig kerüljenek tárolásra.

Másolatkérés a felhasználói adatokról

A felhasználó másolatot kérhet a Kudo Trade Plus Kft. által tárolt adatairól, valamint kezdeményezheti az esetleges hibás adatok kijavítását. A felhasználó a honlapon megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Kudo Trade Plus Kft.-vel.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

A Kudo Trade Plus Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot saját belátása szerint, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa, bővítse, vagy annak bármely részét törölje, ezért a Kudo Trade Plus Kft. javasolja, hogy a felhasználó időről-időre ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzat tartalmát.